Studio Gekko is een jong, innoverend ontwerpbureau met een technische achtergrond en een focus op industrieel product ontwerp. Wilt u uw product portfolio uitbreiden of heeft u behoefte aan een frisse kijk naar uw huidige producten, wij kunnen u helpen!
Menu
twitter Facebook Google plus Language switch
BLOG

Alt text

Het Studio Gekko logo in een nieuw jasje

Het Studio Gekko logo is onderhevig geweest aan enkele subtiele veranderingen. Het lettertype is onveranderd gebleven, maar de karakteriserende gekko heeft een stilistische transformatie ondergaan. Het vorige logo bleek teveel details te hebben die onherkenbaar werden op kleiner formaat. Vandaar dat de gekko afbeelding abstracter is geworden en er meer nadruk is gelegd op de enkele, gestileerde pootafdruk van de gekko. Vanwege de kleur zou je het ook een "blauwdruk" kunnen noemen.
De gekko in het nieuwe logo vorm een cirkel, wat symbool staat voor het feit dat Studio Gekko het gehele ontwerpproces tot zich kan nemen; van het uitvoeren van vooronderzoek, tot het creëren van concepten en tot het detailleren van een ontwerp tot een technisch haalbaar product. Aan het eind van elk project maakt de terugkoppeling van de validatie de cirkel rond door terug te grijpen naar de eisen die aan het begin opgesteld zijn.
Niet alleen het lettertype, maar ook de afbeelding van de gekko in verhouding tot de letters zijn opgebouwd volgens de gulden snede verhouding.
Alt text

Studio Gekko is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel

De eerste officiële stap is genomen; Dinsdag 24 juli is Studio Gekko bij de Kamer van Koophandel in Delft langs geweest. Als de wettige vorm "Vennootschap onder Firma" hebben Tim van Koolwijk en Sharon-Dewi Stolp hun handtekeningen onder het registratieformulier gezet. En zodoende werd Studio Gekko een feit!